Szatmárvidéki Horgász és Természetvédő Egyesület
VISSZA

2021. évi határozatok


2021. ( 08.28. } Kgy.számú határozat: A Közgyű!és egyhangú határozattal a mai ülés napirendjeit az alábbiak szerint állapította meg: 1./ Beszámoló a 2020. évi munkáról, a pandémia következtében kialakult helyzetről (Előadó: Imecs László) 2./ Gazdasági beszámoló 2020. évről (Előadó:(Imecs László) 3./ Felügyelő bizottság beszámolója (Előadó: Magyar jános) 4./ Fegyelmi bizottság beszámolója (Előadó: Szűcs Sándor) 5./ Vezető tisztségviselő változás átvezetéséről döntés (Előadó: Imecs László) 6./ Alapszabály módosítása (Előadó: Imecs László) 7./ Hozzászólások, válaszadás 8./ Egyebek 9.) Határozatok meghozatala

1:/ A közgyűlés egyhangu határozattal úgy határozott,hogy a 2020 év munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Elfogadja a gazdálkodásról szóló beszámolót és az egyesület 2020. évi egyszerűsített mérlegét Eszközök = Források 8825 eFt egyező végösszegével, és 2751 eFt pozitív gazdálkodási eredménnyel.

2./ A Közgyűlés egyhangulag elfogadta a Felűgyelő Bizottság és a Fegyelmi Bizottság 2020. évi Beszámolóját.

3./ A Közgyűlés egyhangulag elfogadta a egyesület, új változásokkal egységes szerkezetbe foglalt 2021.augusztus 28. napján kelt alapszabályát.


Mátészalka. 2021. augusztus 28.