Szatmárvidéki Horgász és Természetvédő Egyesület
VISSZA

2015-17. évi határozatok


Közgyűlés legfontosabb döntései!

1. A Vezetőség beszámolója a 2015. évi és röviden az elmúlt 15. évi munkáról.
2. Gazdasági Beszámoló, 2015. évi Mérleg ismertetése.
3. A Felügyelő Bizottság beszámolója
4. Fegyelmi Bizottság Beszámolója
5. Alapszabály módosítás, új alapszabály egységes szerkezetben a
a Polgári Törvény Könyvvel összhangban
6. 2016. évi gazdálkodási terv elfogadása
7. Következő 15 év halászati hasznosítás, üzemtervek

Horgászrend.

Elfodva mind 7 pont.Továbbá a Horgászrendben az elvihető Ponty 7 kg-ról 5 Kg-ra változott, valamint az új belépő Horgász Halasítási Díja 5000 Ft-ról 30000 Ft.ra változott, így az új belépő horgász felnőtt területi jegye 80000 Ft/ év március 8-tól.

1. Az alapszabály Törvényszéki hiánypótlásának megtárgyalása és elfogadása a Ptk. szerint
2. 70. éve alapított Egyesület Elismerő Oklevelek átadása
3. A Vajai Önkormányzattal való együttműködés és támogatás keretében történő telekcserére történő elnökségi felhatalmazás kérése a közgyűléstől.
4. Jubileumi Horgász verseny, parton vízen (csónakból páros) felnőtt és gyermekek részére. Nevezési díj=halasítási támogatás felnőtt 1500. Ft. Eredmény hirdetés, díjak átadása
5. Ebéd
Elfodva mind 5 pont.Továbbá a verseny eredményhírdetését követően dr. Izsaák László a Megyei Sporthorgász Szövetség elnökségi tagja a Szövetség elismerő Oklevelét adta át Harangozó János, Kozma Bertalan és Szilágyi Dezső horgászoknak.

2016.december 11. Közgyűlés döntései! 1.Elfogadva 2017. évi költségvetési tervezet 2.Elfogadva 2017.évi Jegyárak -Felnőtt 50000 Ft-ról 55000 Ft. -Nyugdíjas horgász 43000 Ft-ról 48000 Ft. -Női horgász 25000 Ft-ról 35000 Ft. -Ifjusági horgász 8000 Ft-ról 10000 Ft. 3. Horgász rend változások (megtalálhatóak a Horgászrend menüpont alatt!!) pirossal kiemelve a változás érvényes 2017.Január 1.től

Tájékoztatás! A Vajai Horgászjegyek és a többi jegy 2017. január 2.-tól váltható lesz a megszokott helyen a HALCAPONE HORGÁSZ ÉS VADÁSZ BOLTBAN
2017. március 5. 1./ Napirend elfogadva 2./ A közgyűlés elfogadta Az Elnökség 2016- évben végzett munkájáról szóló beszámolót.Elfogadta A Felügyelő bizottság, és a fegyelmi Bizottság brszámolóját, valamint a hozzászólássokra adott válaszokat. 3./A közgyűlés elfogadta a 2016.évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást, és az arról készített egyszerűsített mérlrgrt, az ESZKOZOK, és FORRÁSOK 1838. eFt-os egyező összegével, és -1141 eFt. eredménnyel 4./ A közgíűlés megerősíti a 2016. decemberben elfogadott 2017. évi költségvetést. 5./ A közgyűlés az egyesület vajai víztározóra vonatkozó horgászrendjét az alábbiak szerint módosította: SPORT CÉLU HORGÁSZAT ELTERJEDÉSE ÉRDEKÉBEN NAPI SPORTHORGÁSZJEGYET LEHET VÁLTANI. A sPORTHORGÁSZ NAPIJEGY ÁRÁT A KÖZGYŰLÉS HATÁROZZA MEG. SPORTJEGGYEL TÖRTÉNŐ HORGÁSZAT ESETÉNT HALAT MEGTARTANI NEM LEHET. 6./ A közgyűlés úgy döntött,hogy a gyűlés napjától kezdődően az új vajai területi engedélyt igénylő tagok ajánlóját (1 ajánlót) a következő év alkalmával új tagonként 10.000 Ft területi jegy vásárlási kedvezményben részesíti maximum 1 fő 3 alkalommal.A javadalmazás a halőrökrt is megilleti, mértékének és módjának megállapításáról, mint munkáltató, az Elnökség jogosult dönteni. A halőrök juttaása sem haladhatja meg az egyesületi tag (ajánló) részére megállapított kedvezmény mértékét. 7. A közgyűlés a jelölt horgászhely megszüntetésére vonatkozó kezdeményezést 6 igen, 1 tartózkodó szavazat mellett nem támogatta