Szatmárvidéki Horgász és Természetvédő Egyesület
VISSZA

2018. évi határozatok


1/2018. A Közgyűlés elfogadja az Elnökség 2017. évben végzett munkájáról szóló jelentést, az elnök, a Felügyelő Bizottság és a Fegyelmi Bizottság tájékoztatóját és a vitában a hozzászólásra adott válaszokat.
2/2018. A Közgyűlés elfogadja a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást és az arról készített egyszerűsített mérleget. Mérleg Eszközök 4507 eFt. = Források = 4507 eFt, Eredmény = 2670 eFt. -al.
3/2018 A Közgyűlés elfogadja a 2013. évi CII. a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény és annak a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló végrehajtási rendelete alapján készült mellékelt horgászrend 19. pontját a nem jelentkező igények miatt eltörli. A mellékelt Horgászrend kerül érvénybe a mai naptól. Mell.:Szatmárvidéki Horgász és természetvédő Egyesület Horgászrendje.
4./2018. A Közgyűlés elfogadja a mellékelt 2018. évi Költségvetési tervet Bevétel=Kiadás=13050 eFt-al
5./2018. A közgyűlés az újbelépő Horgász egyesületi tag első halasítási összegét az elnökségi döntés megerősítésével leszállítja 5000 Ft.-ra.
6./2018. A közgyűlés a nem megfelelő működés okán a 6/2017 számú határozatot eltörli.
7./2018. A közgyűlés felhatalmazza az elnökséget, hogy a 2017. évi telek értékesítés bevételét 3500 eFt. összeget a meglévő telken új horgászház építésére és halőri eszközök tárolására alkalmas építményre használhatja fel és ezen pénzügyi eszköz felhasználásáról külön tételes elszámolással számoljon be a következő Közgyűlésen.
8./2018. A Közgyűlés a napijegy vonatkozásában eltörli az eddigi 3500 Ft nappali és 1500 Ft éjszakai napijegyet, helyette bevezetjük a 24 órás napijegyet 4000 Ft. díjjal , a 3 napos napijegyet 10000 Ft-os díjjal, és a 7 napos hetijegyet 18000 Ft.-os díjjal.
9./2018 A Közgyűlés az elhunyt általános elnök helyettesünk emlékére a Szatmárvidéki Horgász és Természetvédő Egyesület évi rendes Horgász versenyét a mai naptól a családtagok engedélyével „Győrvári Lajos Emlék Horgászversenyre ” nevezi át.
10./ A közgyűlés Tisza Sándor elnökségi tagot Tiszteletbeli Elnök helyettessé választja, mint tiszteletbeli horgász
11./2018. a Közgyűlés Fejes Szabolcsot a jelenlévők 29 igen szavazatával (2 nem és 1 tartózkodás) megválasztja általános elnök helyettessé és egyben horgászmesteri tisztségből felmenti.
12./2018. A közgyűlés Ganyú Sándort megválasztja az elnökségbe horgászmesteri tisztsége 30 igen szavazatával (1. nem és 1. tartózkodás) egyben a Fegyelmi Bizottsági tagságából felmenti.
13./2018. A közgyűlés ifj. Imecs Lászlót megválasztja a Fegyelmi Bizottsági tagnak 30 igen szavazatával (1. nem és 1. tartózkodás) mellett.
Farkas Sándor Szücs Sándor
Elnök JK.vezető
Szatmárvidéki Horgászegyesület Mátészalka 2018. március 11.