Szatmárvidéki Horgász és Természetvédő Egyesület
Vissza

HORGÁSZREND

Vaja Víztározó (víztérkód: 15- 038-1-1) egységes helyi horgászrendje és szabályai.

A víztározón történő horgászatot a MOHOSZ Országos Horgászrendje szabályozásán kívül az egyesület 2020. 03.01. közgyűlésén hozott határozata alapján az alábbi helyi horgászrend szabályozza. A Vajai víztározón történő horgászat részletes rendjéről, és szabályairól.

 


„SZATMÁRVIDÉKI Horgász és Természetvédő Egyesület 4700. Mátészalka Ősz utca 7. VAJAI VÍZTÁROZÓ HORGÁSZREND Érvényes: 2021. január 1-től a 2021. horgászévre a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület Vajai Víztározó 15-038-1-1
A Szatmárvidéki Horgász és Természetvédő Egyesület a Vajai víztározóra kiadott területi jegytípusok esetén azonos feltételeket és jogokat biztosít valamennyi területi (heti és napi) jegyet váltott horgásznak a korosztályos és horgászbot számra vonatkozó országos horgászrendben szereplő eltérésekkel (horgászbot szám, típus és fogási eltérésekkel) partról történő (napijegyes horgászok számára fenntartott part szakasszal csak napijegyes horgászoknak és telek tulajdonosok horgászállásairól saját stég, csak stég tulajdonosoknak)), valamint csónakból történő horgászatra, a területi jegyek jogosultságai szerint. A szűkített, az adott jegyhez, jegytípushoz szükséges helyi horgászrendi útmutatást csatolunk az adott területi jegyhez.

I. Általános szabályozási előírások


1. A horgász a horgászat megkezdése előtt köteles megismerni és a horgászat során betartani a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII.29.) VM rendelet (Vhr.) rendelkezéseit, valamint az Országos Horgászrend és a helyi horgászrend szabályait.

2. A helyi horgászrend (HHR) a halgazdálkodási hasznosító kezelésében halgazdálkodási vízterületére és azon valamennyi területi jegytípusára általánosan és speciálisan érvényes szabályok gyűjteménye, amely jogszabállyal, az OHR rendelkezéseivel és halgazdálkodási hatósági határozattal nem lehet ellentétes. Az aktuális évi helyi horgászrend kiadásának határideje a területi jegyek forgalmazásának kezdete, hatálya az aktuális évi OHR hatályával megegyező.

3. A helyi horgászrendi kivonat (HRK) az egy vagy több területi jegytípusra érvényes, a HHR szabályait személyi jogosultsági célkivonatként tartalmazó szabálygyűjtemény. Az aktuális évi helyi horgászrendi kivonatok kiadásának határideje a területi jegyek forgalmazásának kezdete, hatályuk az aktuális évi HHR hatályával megegyező.

4. A helyi horgászrend kivonat szabályai nem lehetnek ellentétesek a jogszabályi előírásokkal, ugyanakkor jogszabályi felhatalmazás alapján a halgazdálkodási hasznosító horgászszervezeteknek lehetőségük van szigorúbb korlátozások előírására, a halgazdálkodási hatóságoknak pedig enyhítések elrendelésére is. Ezeket a helyi horgászrendnek minden esetben tételesen tartalmaznia kell, ugyanakkor eltérés hiányában az általános (Hhvtv., Vhr.) jogszabályi előírások feltüntetése a HHR és a HRK esetében sem kötelező, mert a lényegi előírásokat a horgász fogási napló is tartalmazza.

5. A horgászat gyakorlásának alapvető feltételei közé tartozik az érvényes horgászokmányok megléte és azok a horgászhelyen történő mindenkori biztosítása.

6. A horgászokmányok közül a helyi horgászrend hatálya alá tartozó területi jegy vásárlásával a horgász polgárjogi szerződést is köt a jegy kiadójával, s ennek keretében hozzájárul adatai hatályos jogszabályoknak megfelelő, célhoz kötött kezeléséhez.

7. A területi jegyhez kiegészítő jegy kizárólag az adott területi jeggyel el nem érhető, előre meghatározott többletszolgáltatások, vagy többlet horgászati lehetőségek biztosítására adható ki.

8. A területi jegy kiadójának előírása esetén a horgász köteles a területi jegy elidegeníthetetlen mellékleteként a helyi horgászrendet, vagy annak kivonatát magánál tartani, illetve online vásárlás esetén a területi jegyet és a horgászrendet kinyomtatás nélkül egy arra alkalmas készülék (pl. tablet, okostelefon) képernyőjén a horgászat időtartama alatt ellenőrzésre bemutatni.

9. A horgász a horgászat kezdete előtt jogosult területi jegyen szereplő vízterület, vízterületek aktuális horgászati információinak megismerésére is. Az információszolgáltatás horgászszervezet által meghatározott és közzétett módon, illetve eseti halőri tájékoztatás útján valósulhat meg.

10. A területi jegy kiadója a HHR, HRK esetében az évközi változtatás jogát fenntartja, de erről köteles a helyi horgászrendben megjelölt tájékoztatási módon, felületen a változást megelőzően legalább 8 nappal hitelt érdemlő módon, közzététellel értesíteni a horgászokat. Ha a közzététel e szabálynak megfelelően megtörtént, a horgász a területi jegy visszavonását és a vásárlástól való eltiltást megalapozó halgazdálkodási hasznosítói eljárásoknál a tájékoztatás hiányára nem hivatkozhat.

11. Ha a helyi horgászrend évközi változásáról, vagy egy elrendelt eseti tilalomról a horgász bizonyíthatóan nem értesült, vagy nem lett értesítve, akkor a tárgyban felelősségre nem vonható. A horgászrend vonatkozásában a tárgyi halgazdálkodási hasznosítói szabályozáson túl bizonyítható értesítés a HORINFO rendszerben nyilvántartott e-mail címre a rendszerből beérkező vagy a horgász személyes profiljának megnyitásakor megjelenő értesítés vagy dokumentum.

12. Halőri telefonszám (szabálytalanságok bejelentésére) és a vízterületi, horgászszervezeti információs elérhetőség rögzítése.

II. A területhasználatra és környezetvédelemre vonatkozó előírások


13. Az általános parti horgászatra engedélyezett szakaszokon - helyfoglalásra, foglalt helyre vonatkozó külön halgazdálkodási hasznosítói előírás hiányában - az érkezés sorrendjében bármely szabad hely elfoglalható. A külön nem kijelölt horgászhelyek közötti legkisebb előírt távolság - a szomszédokkal történő előzetes megegyezés hiányában - 5 méter. Foglalt hely horgász általi létesítése közterületen tilos, kivételt képeznek az engedéllyel rendelkező víziállások.

14. A horgászhely (a készségek tervezett helyétől számított minimum 2,5 méteres körzet) halgazdálkodási hasznosítói előírás esetén csak akkor foglalható el, ha előtte az ott lévő szemét eltakarítása megtörtént.

15. A horgászhelyen a készségek bedobása, elhelyezése csak úgy történhet meg, ha az másokra nem jelent balesetveszélyt.

16. A horgászhelyen, illetve a horgászat során a természet védelmének szabályai értelmében a horgászati tevékenységen túl tilos a helyi élővilág állapotának, minőségének bármilyen megváltoztatása, zavarása, a víz szennyezése és a szemetelés bármilyen változata. A természeti és az épített környezet megóvása, a tisztaság fenntartása a használók kötelessége, kártérítési felelősség vállalása mellett.

17. Rendkívüli időjárás, árvízi készültség vagy védekezés, valamint környezetvédelmi vagy halegészségügyi veszélyhelyzet, halpusztulás esetén, továbbá halgazdálkodási hasznosítói munkavégzés okán a halőr a horgászatot, vagy annak módját átmenetileg korlátozhatja. E korlátozás lehet általános, vagy csak meghatározott területre kiterjedő.

18. A horgász halpusztulás, víz- és környezetszennyezés észlelése esetén köteles annak azonnali, a halőr vagy a halgazdálkodási hasznosító felé történő bejelentésére.

19. A vízminőség védelme érdekében a halgazdálkodási hasznosító által korlátozott vagy tiltott etetőanyag használatát az alábbi módon szabályozza: A szoktató etetés tilos és horgászatonként maximum 1 kg. etetésre szolgáló anyag használható fel naponta, amely anyagok használatát a vezetőség időszakosan megtilthatja a halőrön és a társdalami halőrökön keresztül.

20. Az elvihető hal horgászhelyen történő konyhai előkészítése, feldolgozását környezetvédelmi okokból a halgazdálkodási hasznosítói nem engedélyezi:

21. A horgászat közben keletkezett szemét csak a vízparton elhelyezett tárolókba, lezárt zacskóban helyezhető el. Szemetelésnek minősül a cigarettacsikk és a szotyola-maghéj, valamint a rágó eldobása is. Kutyatartásnál a keletkező hulladék szemétként történő kezelése kötelező. A halgazdálkodási hasznosító rendelkezése, ha a keletkezett szemetet a horgászat befejezése után minden horgász köteles haladéktalanul elszállítani.

22. Mások zavarása, a túlzott zajkeltés minden formája tilos. Nyilvánvaló alkoholos befolyásoltság vagy bódult állapot esetén a hivatásos halőr által a horgászat folytatása megtiltható, a terület azonnali elhagyására való felszólítás mellett.

23. Tüzet gyújtani egyéb engedély hiányában csak az e célra kiépített helyeken lehetséges, ha tűzgyújtási tilalom nem került elrendelésre. Élő, helyszíni faanyag tűzrakásra nem használható. A tűzterekbe szemét nem helyezhető el, ott el sem égethető. Távozáskor biztosítani kell a tűz teljes eloltását.

24. A kiépített partvédő kövezés, védmű nem bontható meg, a kövek ideiglenesen sem hordhatók el.

25. A vízparton - kifejezett halgazdálkodási hasznosítói, üzemeltetői engedély hiányában - csak fém és műanyag bottartó használható.

26. A vízparton, horgászterületen elhelyezett padcsoportok, esőbeállók, stégek és kikötői műtárgyak, egyéb berendezési tárgyak rendeltetésszerű használata, állagmegóvásának elősegítése a mindenkori használók kötelessége.

III. Speciális horgászrendi előírások


27.1. A víztározón a nap bármelyik időszakában csónakból és partról történő horgászat engedélyezett éves, napi vagy heti területi engedély birtokában a korlátozások betartásával. Azonban ezt a vezetőség maximum 1 hetes időintervallumokban korlátozhatja, vagy teljes egészében letilthatja (telepítések alkalmával, halvédelem esetén stb.).

27.2. A víztározón csak érvényes területi engedéllyel rendelkező egyesületi tag tarthat csónakot a tulajdonos nevével, címével ellátott jelöléssel jogosultság megléte esetén 1 db-ot. Előző évi engedéllyel minden év április 1.-e napjáig tartható a vízen. Engedély birtoklásának hiányában jogosulatlanul a vízen tartott csónakokat az egyesület vezetősége eltávolíthatja és tulajdonosával fegyelmi eljárást kezdeményezhet vagy megsemmisítheti, ill. a kiemelési költségek ellenértékeként április 15. után értékesítheti.

27.3. A vízi közlekedés szabályai betartásával a csónakot mindenki saját felelősségére használja. Közlekedés céljára a kizárólag elektromos csónakmotor vagy kézi meghajtás használható.

24.4. Csónakot tartani kizárólag az arra megjelölt helyen szabad. Az I. számú kikötőben bárki tarthat. A II. számú kikötőben csak a nem vízparti telektulajdonosok. Vízparti telektulajdonosok és azok közvetlen családtagjai a parti helyüknél vagy stégjüknél is tarthatnak, de egy teleknél maximum 2 db csónakot. Halőri, egyesületi csónakok bárhol tarthatóak ellenőrzés céljából.

27.5. A tó területén jelölt helyek létesíthetők területi engedély birtokában 1 db. Jelölt helyek minden év április 1.-ig tarthatóak fent előző évi jogosultság esetén ezen időpont után semmisnek tekintendők jogosultság meglétének hiányában.

27.6. Nem létesíthető jelölt hely a zsiliptől az első telek kerítéséig, ez a partszakasz a napijegyes parti horgászok számára van fenntartva.

27.7. Nem létesíthető jelölt hely a parti horgászhelyek, stégek elé 100 m-en belül.

27.8. Nem létesíthető jelölt hely a nyílt vízfelületeken, itt kizárólag a horgászat idejére elhelyezett időszakos jelölések alkalmazhatóak, amelyeket a horgászat befejeztével el kell távolítani.

27.9. Jelölt helyen horgászni bárki számára lehetséges azonban a tulajdonos megérkezésekor azt felszólítás nélkül haladéktalanul át kell adni. A vízparti telkek mögötti, parti horgászhelyeken vagy stégeken és azok jelölt helyein kizárólag a telektulajdonosok vagy annak írásbeli engedélyével rendelkező horgászok horgászhatnak.

27.10. Napijegyes horgász önállóan csak a zsiliptől az első telekig terjedő partszakaszon, vagy vajai éves területi engedéllyel rendelkező tag jelenlétében az alkalmazott korlátozások betartása mellett a tó teljes területén horgászhat.

27.11. Ha a halgazdálkodási hatóság kíméleti területet határozott meg, a kíméleti terület vagy területek határainak részletes leírása és a kímélet időbeli hatálya. Jelenleg a víztározón nincs kíméleti terület kijelölve.

28. Ha a halgazdálkodási hasznosító saját hatáskörében horgászati tilalmi területeket határozott meg, akkor azok részletes leírása és tilalom időbeli hatálya, vagy a horgászat engedélyezett területeinek feltüntetése. Az adott horgászvízre, horgászvizekre érvényes területi jegy területi hatályának, a horgászható és nem horgászható területeinek beazonosítható módon, indokolt esetben GPS koordináták feltüntetésével történő bemutatása, az egyéb időszaki, időbeli és területi korlátozások megjelenítése. Az általános áttekintést szolgáló bemutató helyszínrajz vagy térképvázlat megjelenítése.

29. Állóvíz jegén a lékhorgászat csak ott lehetséges, ahol az nem tiltott és a jég legalább 10 cm vastag, nem olvad és nem mozog. A horgász a kivágott léket a horgászat befejezése után köteles minden esetben jól láthatóan megjelölni.

30. Kijelölt szabadvízi fürdőhely (strand) a VajaiVíztározó területén nincs!

31. A halgazdálkodási hasznosító a MOHOSZ személyi jogosultsági és tagsági-, valamint területi jegymátrix keretei között - az egyéb, jogszabály által előírt kötelező adatok mellett - valamennyi területi jegyen meg kell, hogy határozza

a) az érvényességi időszakot - ide nem értve a halgazdálkodási hasznosító által meghatározott horgászatra engedélyezett időszakokat -,

b) az engedélyezett fő horgászati jogcímet és személyi jogosultságot,

c) a használható horgászkészségek számát, valamint

d) azokat a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeket és víztérkódjaikat, amelyre a területi jegy érvényessége vonatkozik.

32. A horgászkészségek mellett a területi jeggyel rendelkező horgász alkalmilag 1 db, maximum 1 m2 felületű csalihalfogó emelőhálót is használhat, kizárólag a számára a horgászathoz szükséges, 15 cm-nél nem nagyobb - fogható - csalihalak gyűjtésére.

33. Az egyes horgászati módszerek és eszközök alkalmazásával kapcsolatos korlátozások és lehetőségek bemutatása

33.1. A tó teljes területén a szerelék csónakkal vagy etetőhajóval történő behordása mások zavarása nélkül engedélyezett, azonban etetőhajó csak partról használható.

33.2. A horgászmódszerekhez igazodva a nyeletőfékkel ellátott úgynevezett bojlis módszer gyakorlása elektromos kapásjelzőkkel és rádió adóvevővel ellátva engedélyezett és őrizettnek számít, de tartósan 35 m-nél messzebb eltávolodni e módszer alkalmazásával sem összeegyeztethető és őrizetlenül hagyott horgászkészségnek számít.

34. Az egyes halfajok kifogható mérettartományától, illetve fajlagos tilalmi idejétől való kedvezményi, illetve mentesítési eltérések azonosítása, melyeket a halgazdálkodási hatóság állapított meg. Az egyesület vezetősége kezdeményezi évente a ponty tilalmi idejének feloldását, ha Hatóság engedélyezi, erről a tagságot tájékoztatva a vezetőség is ezen időszak alatt engedélyezi a ponty horgászatát.

35. A halgazdálkodásra jogosult által a megállapított, jogszabályoktól eltérő, szigorításra irányuló fogási korlátozások azonosítása

35.1 Méretkorlátozások azonos az országos Horgászrenddel kivéve az alábbiakat

Ponty minimum 35 cm maximum 7.kg , Fogas Süllő minimum 35 cm

35.2. Éves felnőtt, nyugdíjas és női területi engedély birtokában 2 horgászkészséggel lehet horgászni. A napi darabszám korlátozással védett halfajokból fajonként 2 darab, összesen 3 darab tartható meg naponta. Egyéb halból napi 5 kg az elvihető mennyiség. Darabszám korlátozással védett halfajokból az egy évben elvihető mennyiség 40 db amelyből ponty maximum 30 db lehet

2 db horgász bot 2+1 db napi db szám 2 db azonos fajta 1. eltérő Egyéb hal 5 kg/nap Összesen év 40 db ponty 30 db

35.3 Éves ifjúsági területi engedély birtokában 1 horgászkészséggel lehet horgászni. A napi darabszám korlátozással védett halfajokból 2 darab tartható meg naponta. Egyéb halból napi 3 kg az elvihető mennyiség. Darabszám korlátozással védett halfajokból az egy évben elvihető mennyiség 10 db. Éves gyerek engedéllyel kizárólag 1 úszós horgászkészséggel felnőtt horgász felügyeletével lehet horgászni a napi darabszám korlátozással védett halfajokból napi 1 db tartható meg egyéb halból napi 3 kg az elvihető mennyiség. Darabszám korlátozással védett halfajokból az egy évben elvihető mennyiség 5 db.

ifi horgász:=1 db horgász bot 2 db napi db szám 2 db azonos fajta 1. eltérő Egyéb hal 3 kg/nap Összesen év 10 db

gyerek horgász+felnőtt:=1 db uszós bot 1 db napi db szám 2 db azonos fajta 1. eltérő Egyéb hal 3 kg/nap Összesen év 5 db


A halgazdálkodási hasznosító döntése a csónakhasználat, valamint a szonár (halradar) használatának engedélyezése vagy annak tiltása, illetve engedélyezés esetén a használat szabályozása tárgyában.

36. Csónakos horgászat esetén a kikötőn és kijáratán kívül a part egyéb, szabad részeinek és más csónakoknak, valamint a vízügyi műtárgyaknak 20 méternél kisebb távolságra való megközelítése, továbbá a hely tartós megjelölése a halgazdálkodási hasznosító külön engedélye nélkül tilos. A horgászat során a hely jelölésére használt eszközöket, tárgyakat a horgászat befejezése után a vízből minden esetben el kell távolítani.

37. A horgászhely (csónak esetében a partról is jól látható), folyamatos megvilágítása az éjszakai horgászat teljes időtartama alatt kötelező, kivételt képeznek a közvilágítással érintett parti horgászhelyek.

IV. Az egyesített és összevont területi jegyekre vonatkozó külön előírások


38. A vízterületre egyesített és összevont területi jegyek nem léteznek.

39. A HHR egyéb szabályaitól eltérő horgászati szabályozásirendelkezések.

39.1. Tilos a csónakkikötői mólón horgászni!

39.2. *Tilos a csónakkikötői mólóra gépjárművel ráhajtani!

39.3. *Tilos a vízparttól mért 10 m-es távolságon belül gépjárművel parkírozni!

39.4. *Tilos a vízbe vetett készséget tartósan őrizetlenül hagyni!

39.5. Tilos a tó teljes területén szemetelni, a horgászatot szemetes helyen megkezdeni a csónakokban szemetet hagyni!

39.6. *Tilos a hátsó versenypályán és a tó első felén a napijegyes részen csónakkal közlekedni, csónakból horgászni a parttól mért 100 m-es távolságon belül továbbá a táblával kijelölt helyeken.

39.7. Jelölt parti helyek, stégek és azok környezetének tisztán tartása a tulajdonos kötelezettsége és felelőssége!

39.8. A horgászatot érintő vezetőségi intézkedéseket az egyesület honlapján és a Vajai I. csónakkikötőben elhelyezett hirdetőtáblán kell közzétenni a tagság részére. *Ezen korlátozó rendelkezések a hivatásos halőrökre és társadalmi halőrökre nem vonatkoznak!

V. Halvédelmi előírások


40. A drótszák használata tilos.

41. A gyári műcsalik rögzítési pontok szerinti horogszámának növelése, egy horog alá újabb horog rögzítése, a külső akadás elősegítése céljából történő átalakítása tilos.

42. Ragadozóhal-horgászatnál az indokolatlan nyeletés tilos.

43. A háromágú horog, a drótelőke használata nincs korlátozva.

44. A horgászat során a bevetett horgászkészségeket őrizetlenül hagyni, vagy azok felügyeletét másra bízni tilos. Őrzöttnek, illetve felügyeltnek minősül a horgászkészség, ha a horgász vizuális kapásjelző esetén haladéktalanul, hangjelzéses kapásjelző esetében az észleléstől számított legrövidebb időn belül bevághat, illetve megkezdheti a hal fárasztását.

45. A kifogott hal tetszőleges megjelölése, csonkítása tilos.

46. A szabályosan kifogott és így megtartható halak cseréje, a vízparton, horgászhelyen belüli átadása és ajándékozása, valamint a kifogott hal értékesítése tilos. Cserén azt kell érteni, amikor a hal már szákba (ragadozó esetén szájbilincsre) került és azt a horgász a horgászhelyén a később kifogott halra kívánná átcserélni. Átadáson ingyenes halátadás értendő egy másik, szintén horgászati jogosultsággal rendelkező személy részére. Ajándékozáson egy horgászati jogosultsággal nem rendelkező személy részére történő átadás értendő. Értékesítésen a hal ellenérték fejében történő átadása értendő, az átvevő személyétől függetlenül.

VI. Horgászetikai előírások


47. A horgász egyéni felelőssége a választott célhalaknak megfelelő, halkíméletet is biztosító horgászeszközök és horgászfelszerelések alkalmazása, a horgászat teljes időtartama során a horgászatra alkalmas fizikai állapot fenntartása.

48. A horgász erkölcsi és etikai kötelessége más horgász segítése, a tapasztalatok átadása, az idős horgásztársak és a gyermekhorgászok támogatása.

49. Horgászcsónak, horgászhajó használata csak megfelelő sebesség megválasztásával, más horgásztársak és víziközlekedők veszélyeztetése, vagy zavarása nélkül történhet.

50. Ívási, szaporodási időszakban a partmenti sávban a sebesség megválasztásánál minden horgász felelőssége a lerakott ikrák lehetőség szerinti megóvása.

51. A horgászcsónak, horgászhajó tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy a csónak felszereltsége és műszaki állapota a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfeleljen.

52. A horgászfotók elkészítésekor ügyelni kell arra, hogy esztétikus, a hal megbecsülését is kifejező fényképek készüljenek el. A helyes fotón a háttér a víz és a vízpart természeti környezete, ahol belógó, szétdobált felszerelés, cigaretta, étel és ital, kéztörlő rongy, szemét nem látható. A horgász a halat lehetőleg térdelve, féltérden vagy guggolva; mellmagasságban és vízszintesen a halbölcső, vagy halpaplan felett tartja, de a fényképen a halvédelmi eszköz lehetőleg csak részlegesen legyen látható. A hal objektív felé történő „kitartása” nem esztétikus, a helyes távolság a súly megtartását is segítő félkarnyi. A hal legyen tiszta, így a sarat, fűszálakat, nyálkát, esetleges vért friss vízzel le kell öblíteni róla. Célszerű több fotót is elkészíteni, hogy a pislogás és/vagy a hal mozgásai kiküszöbölhetők legyenek. Nem készülhet etikus fotó cigarettával a szájban, vagy a halat ronggyal megfogva. Napsütésnél ügyelni kell arra is, hogy vaku használata nélkül a sapkát viselő horgász arca leárnyékolt marad. A fotózás során fokozottan ügyelni kell a halak kíméletes kezelésére, mozgatására, mert a nagy példányok leejtésre, nyomásra az átlagos méretű halaktól sokkal érzékenyebbek. A legfontosabb a hal védelme, ha a szakszerű gyors fotózás nem biztosítható, akkor a halat haladéktalanul vissza kell engedni.

53. Terítékfotók csak kivételes esetekben, horgászversenyek mérlegelésekor és szakcikkek illusztrációjaként készíthetők.

54. Más fogott halával rekordfogást bejelenteni, illetve egyedül fényképet csináltatni etikátlan és tilos.

55. A színezett fertőtlenítők használata csak a fotózás után támogatott. Ekkor a hal minden látható sebének fertőtlenítése is ajánlott, az esetleges élősködők eltávolítása mellett.

56. A visszaengedéskor a halat csak akkor szabad elengedni, ha az már az egyensúlyi helyzetét önerőből fenn tudja tartani, valamint mozgása (szabadulási reflex) beindult.

VII. A kiemelt szabályszegési cselekmények és irányadó szankcióik


57. A halgazdálkodási hasznosító esetében a HHR, HRK jogszerű elkészítésével, alkalmazásával kapcsolatos ügyekben a MOHOSZ vagy a halgazdálkodási hatóság jár el.

58. A horgász a területi jegy jogosultjaként a horgászat megkezdésével tudomásul veszi, hogy

a) köteles a halőri intézkedések betartására, az ellenőrzés során az együttműködésre,

b) róla - külön jogszabályi feltételek fennállása esetén - a hivatásos halőr kép-, video-, hangfelvételt készíthet,

c) jogosulatlan horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény, a területi jegy hatálya alá tartozó vízterületeken elkövetett szabálysértés kapcsán kiszabott jogerős halgazdálkodási hatósági bírság, vagy eltiltás esetén, továbbá a helyi horgászrendben meghatározott, bizonyított szabályszegési esetekben a területi jegye visszavonásra kerülhet, illetve a területi jegy váltásától a maximum 5 évre eltiltható.

59. A Hhvtv. szerinti felhatalmazás alapján a halgazdálkodásra jogosult a visszavonást, illetve az eltiltást, mint szankciókat csak akkor alkalmazhatja, ha azokat a helyi horgászrend tartalmazza.

60. A halgazdálkodásra jogosultnak a helyi sajátosságok alapján lehetősége van további cselekményeket és azokhoz eltiltási mértékeket is meghatározni azzal, hogy az OHR-ben tételesen szabályozott cselekmények eltiltási mértékétől nem térhet el, illetve további cselekmények esetén az eltiltás mértéke az öt évet nem haladhatja meg.

61. A területi jegy visszavonását és a vásárlástól való eltiltást megalapozó kiemelt cselekmények és az eltiltás mértéke:

Horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény (pl. nagy értékű lopás, orvhalászat, állatkínzás) elkövetése 3-5 év

Halőri intézkedés végrehajtásának megtagadása, akadályozása

Felső méretkorlátozás feletti hal élő állapotban történő elszállítása vagy annak kísérlete

Eltiltás alatt álló személy jogosulatlan horgászata 1-5 év,de legalább az eltiltás idejének a duplája

Felső méretkorlátozás megsértése 1-5 év

Darabszám korlátozás megsértése

Halgazdálkodási hatóság által megállapított szabálysértés 1-3 év, de legalább az eltiltás ideje

Hal jelölése, csonkítása 1-3 év

A fogási napló vezetési szabályainak megsértése (beírt adatok meghamisítása, változtatása, hal beírásának elmulasztása)
Tilalmi idővel védett, vagy jogszabály által védettnek nyilvánított, illetve nem fogható hal megtartása

Alsó méretkorlátozás megsértése

Méretkorlátozással védett hal élő állapotban történő elszállítása vagy annak kísérlete

Egyéb, helyi horgászrend horgászati szabályait érintő szabálysértés 3 hónap-1 év

62. A területhasználatra és környezetvédelemre vonatkozó előírások (II.) és a horgászetikai előírások (VI.) megszegése esetén az eltiltás alkalmazása halgazdálkodási hasznosítói mérlegelés kérdése azzal, hogy az „Egyéb, helyi horgászrend horgászati szabályait érintő szabálysértés” gyűjtőkategória szerinti mértéket nem haladhatja meg, ugyanakkor a halgazdálkodási hasznosítói eljárás nem helyettesíti indokolt esetben szakhatósági eljárás, vagy feljelentés kezdeményezését.

63. A halgazdálkodási hasznosítói eljárásoknál a döntésre jogosult a szabályszegés összes körülményének ismeretében, az itt megállapított keretek között dönt az eltiltás mértékéről.

64. Az egy horgászat alkalmával elkövetett több önálló szabályszegés esetén a cselekményekre kiszabható eltiltások időtartama összeadódik, de az eltiltás maximum 5 év lehet.

65. Amennyiben egy horgász egy szabályszegés elkövetése és szankcionálása után újra elköveti bármelyik szankcionált cselekményt, a második alkalommal az eltiltás az itt szabályozottak duplájára, de maximum 5 évre emelkedik.

66. Amennyiben egy horgász a korábbi eltiltástól számított 3 éven belül újabb szabályszegést követ el, az eltiltás mértéke legalább 2 év, de maximum 5 év lehet.

67. A visszavonásra, illetve a területi jegy váltásától való eltiltásra minden esetben a tényállást és a horgászrendi hivatkozást, valamint az eltiltás időtartamát tartalmazó hivatalos halgazdálkodási hasznosítói döntéssel és az erről szóló értesítéssel kerülhet sor.

68. A halgazdálkodási hasznosítói visszavonás és az eltiltás nem helyettesíti, de nem is követeli meg a horgászegyesületi fegyelmi szabályzatokban meghatározott eljárásokat, jogkövetkezményeket.

VIII. Záró rendelkezések


69. A területi jegy kiadója, illetve a halgazdálkodási hasznosító horgászszervezet, mint jogi személy az általa kezelt területeken bekövetkezett balesetekért és károkért felelősséget nem vállal, egyben kártérítési kötelezettségét kizárja.

70. Az érvényes Magyar Horgászkártyához kapcsolódó horgász balesetbiztosítás feltételeiről a MOHOSZ ad tájékoztatást.

71. A horgászok a vízparton, horgászterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat, horgászati- és vízilétesítményeket kizárólag a saját felelősségükre használhatják.

72. Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a horgászatra, a halgazdálkodásra, a hal védelmére, a környezet- és természetvédelemre, valamint a rendészeti tevékenységre vonatkozó jogszabályok és MOHOSZ szabályozások, továbbá az egyesületi fegyelmi szabályzatok előírásai és rendelkezései az irányadók.

Keltezés. Mátészalka, 2020. december 28.