Szatmárvidéki Horgász és Természetvédő Egyesület
Vissza

HORGÁSZREND

a Vajai víztározón történő horgászat részletes rendjéről, és szabályairól.

 

A víztározón a 2013. évi CII. törvény, illetve a 133/2013(XII.29.) VM. rendelet horgászattal kapcsolatos előírásai az irányadók, az ettől eltérő rendelkezéseket az Egyesület Közgyűlésének 3/2016.(2016.12.11.) számú határozata az alábbiakban határozza meg.

1./  A víztározón egész évben lehet éjszaka horgászni. A csónakkikötői mólón horgászni TILOS!

2./  A vízen csónakból horgászni szabad. Csónakot a vízen csak egyesületi tag tarthat, s csak abban az esetben, ha érvényes területi engedéllyel rendelkezik. Az első vízre helyezést az egyesületnél (halőrnél) be kell jelenteni Az egyesület a csónakokról nyilvántartást vezet, a nyilvántartás sorszámát a tulajdonos köteles a csónakon jól látható módon feltüntetni. A csónak kizárólag horgászat céljára használható, annak műszaki állapotáért a tulajdonos felelős. A csónaktartásra jogosult tag csak 1 db csónak vízre helyezésére jogosult. 2015. évben az egyesület egységes csónak sorszám táblát biztosít- önköltséges térítés melett-, ezt követően csak az ilyen táblával ellátott csónakok tarthatók szabályosan a vízen.

3./   A csónakok a kijelölt két kikötőben tarthatóak .A telektulajdonosok (stégtulajdonosok) csónakjaikat a teleknél (stégnél) is tarthatják,jogosultságuk megléte esetén. A II. számú csónakkikötőben csónakot csak telektulajdonos tarthat. Itt gépjárművel a vízpartra csak a halőr engedéllyel, és csónakszállítási céllal lehet. Az itt gépkocsi bejáróval rendelkező 1 db hétvégi telek tulajdonosára e rendelkezés nem vonatkozik.

4./  Az engedéllyel nem rendelkező, illetve nem engedélyezett, vagy nem megfelelő helyen tárolt csónakokat az egyesület a tulajdonos költségére a vízterületről eltávolíthatja. A csónakok téli, parton történő tárolását csak a halőrökkel egyeztetett helyen és módon lehetséges megtenni

5./  Az évközi telepítések alkalmával az egyesület Vezetősége horgászati tilalmat rendelhet el. A horgászati tilalom időtartamát a Vezetőség maximum 1 hétben állapíthatja meg. A tilalom tényét a két csónakkikötőben, illetve az őri oldali lejáróút tó felőli végén táblával kell a tagság tudomására hozni.

6./  A parti, és stégről történő horgászatok alkalmával a szerelék csónakkal történő behordása tilos. A parti horgászatok során fenekező módszer esetén sem szabad 40 métertél távolabb horgászni. Ez a távolság csónakos horgászatnál max. 25 m. Etetőhajó használata – a horgászrend egyéb rendelkezéseinek betartásával – kizárólag etetési céllal engedélyezett. .

7./  A horgászat idejére időszakosan elhelyezett jelzéseket a horgászat befejezésekor el kell távolítani.

8./  A víztározón – az éves területi jeggyel rendelkező egyesületi tagok – jelölt horgászhelyet létesíthetnek. A helyhez szoktató etetés azonban e helyen, és a tó teljes területén TILOS! Jelölt horgászhely a parton sehol nem létesíthető. Nem tartható fenn jelölt horgászhely az I. sz. csónakkikötőtől a zsilipig terjedő szakaszon a nádfal műút felőli oldalán sem,illetve a hátsó versenypályán táblával megjelölt területen, ez a rész a parti horgászat céljára van fenntartva.

9./  A közvetlen vízparton történő parkírozás tilos.

10./ Méretkorlátozások:

-          HARCSA: tilalmi időben  100 cm felett, azon túl 60 cm felett tartható meg

-          PONTY: 35 cm   Az  5 kg. fölötti egyedsúlyú ponty nem tartható meg.

-          CSUKA 50 cm.A 4.kg,vagy a fölötti egyedsúlyú csuka nem tarható meg

-          SÜLLŐ: 45 cm.A 4.kg,vagy a fölötti egyedsúlyú süllő nem tarható meg

-          COMPÓ: Egyáltalán nem vihető el

-          CSAPÓ SÜGÉR 15 cm.

11./ Kifogható mennyiség napi darabszám korlátozással érintett halakból felnőtt horgász esetén fajonként legfeljebb 2 db, összesen 3 db Az egy évben kifogható darabszám 40 db. Ragadozó halból (Csuka+Süllő) egy horgászévadban összesen max 15 db vihető el. Pontyból egy évadban 30 db tartható meg. Egyéb halból alkalmanként 5 kg. tartható meg.

Ifjúsági horgász és gyermek horgász naponta 1. db napi darabszám korlátozással védett halat és 3 kg. egyéb halat tarthat meg. Törpeharcsa –mint inváziós idegenhonos halfaj- nem számít bele a kifogható kvótába, az korlátlanul megtartható s a vonatkozó rendelkezések szerint megfogás esetén visszahelyezésük is tilos.

12./ A pergető horgászat egész évben engedélyezett úgy, hogy mások horgászatát ne zavarja. A vízszint jelentős csökkenése, vagy egyéb, előre nem látható okok miatt a Vezetőség a pergető horgászatot leállíthatja. Erről a tagságot a horgászati tilalomhoz hasonlóan értesíteni kell.

13./ A szigetekre, mozgólápokra kilépni, azt megrongálni, a vízi növényzetet károsítani tilos.

14./ Horgászatonként legfeljebb 1 liter etetőanyag használható fel. A vezetőség jogosult vízminőség romlása esetén az etetőanyag használatát teljesen megtiltani.

15./A horgász köteles okmányainak átadásával, zsákmányának bemutatásával,éjszaka csónakjának kivilágításával az ellenőrzést elősegíteni.

16./ A csónakokon kizárólag elektromos hajtású motor alkalmazható. A vízi közlekedésre vonatkozó szabályokat – beleértve a csónakok kötelező tartozékainak meglétét is – mindenkinek be kell tartani.

17./ Gyermekhorgász a vízterületen csak a vízre érvényes engedéllyel rendelkező felnőtt horgász kíséretében horgászhat.

18./ Napijegyes horgász 24 ÓRÁS NAPIJEGGYEL HORGÁSZHAT